Przygotowanie do rodzicielstwa

Temat: Lista Wildsteina
...(KOWALIK) ANNA akta osobowe IPN BU 0772/1717 SKOK JÓZEF akta osobowe IPN BU 0988/617 SKOK TADEUSZ akta osobowe IPN BU 001043/2796 SKOKOWSKA ALINA EWA MSW MIKROFILMY jedynki MKF IPN BU 0218/210 SKOKOWSKA HALINA akta osobowe IPN BU 01137/226 SKOKOWSKA JADWIGA akta osobowe IPN BU 01000/1388 SKOKOWSKA MARIA akta osobowe IPN BU 0242/3256 SKOKOWSKA WIESŁAWA akta osobowe IPN BU 001052/1612 SKOKOWSKI ANDRZEJ MSW jedynki MKF IPN BU 0604/1812 SKOKOWSKI RYSZARD akta osobowe IPN BU 0891/1769 SKOLANKIEWICZ JOZEF akta osobowe IPN BU 0194/144 SKOLECKI IGNACY akta osobowe IPN BU 00612/4503 SKOLIK LUCJAN WUSW Kielce jedynki akta IPN BU 001198/7161 SKOLIK LUCJAN WUSW Kielce jedynki MKF IPN BU 00257/30 SKOLIK PIOTR MSW jedynki akta IPN BU 001102/1097 SKOLIK PIOTR MSW jedynki MKF IPN BU 0218/2491 SKOLIMOWSKA (CEPUCH) ALICJA akta osobowe IPN BU 0242/428 SKOLIMOWSKA...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=798